Zaznacz stronę

Projekt Przebudowy Lokali Usługowych

rok 1999 — 2000

Zespół Specjalistycznej Przychodni Ginekologicznej

Gdańsk — Wrzeszcz  powierzch­nia ok. 120 m² kubatu­ra 370 m³.

Całość opra­cow­a­nia architek­ton­icznego architekt Arka­diusz Zubow­icz wraz z Pro­jek­tem Wielo­branżowym, Pro­jek­tem Wnętrz i Pro­jek­tem Technologii.

Autor budynku pier­wot­nego nieznany.

Share This