Zaznacz stronę
Projekt przebudowy Hali Warsztatowo-biurowej

Projekt przebudowy Hali Warsztatowo-biurowej

Pro­jekt prze­bu­dowy Hala Warsz­ta­towo-biurowa pra­ca w toku i zdję­cia z wiz­ji lokalnej Opis pier­wot­ny zespołu obiek­tów warsz­ta­towo-prze­mysłowych Rejon Gazown­iczy : aparatu­ra z wieżą ciśnień ; zespół ele­men­tów — Toruń Początkowo zespół obiek­tów służył jako maszynownia…

Share This