Zaznacz stronę

Projekt Hali Magazynowej pomorskie

 

Pro­jekt Hali do prze­mysłu drzewnego, powierzch­nia ok. 1200 m²

Hala skła­da się z 2 seg­men­tów — mag­a­zyny i produkcja.

Część soc­jal­na została wydzielona w odd­ziel­nych zabudowaniach.

Uzyskanie poz­wole­nia na budowę to głównie sprawy ochrony pożarowej, wyma­gań san­i­tarnych i środowiskowych.

 Projekt Hali Magazynowej pomorskie

Share This