Zaznacz stronę

Projekt Dyplomowy hali handlowej woj. pomorskie

Projekt Hali Handlowej woj. pomorskie

W roku 1996 obroniłem i zdałem egza­min mag­is­ter­s­ki pod kierunk­iem dr inż. Krystyny Sztafrowskiej. Egza­min zakończyłem z oceną bard­zo dobrą.

Tem­atem pra­cy dyplo­mowej był “Pro­jekt Hali Sprzedażowej Wyposaże­nia Wnętrz” w Gdańsku woj. pomorskie.

Share This