Zaznacz stronę

Opinie i Referencje Architekt Arkadiusz Zubowicz

Opinie Referencje Projekty Architekt

 

Pan Arka­diusz stworzył pro­jekt dos­tosowany do naszych potrzeb i przeprowadz­ił nas pro­fesjon­al­nie przez uzyskanie poz­wole­nia na budowę. Polecam !

 

Dewelop­er

Pan Arka­diusz Zubow­icz był pro­jek­tan­tem mojego pier­wszego domu w Kar­czemkach k/Gdyni. Nie mam żad­nych uwag. Mery­to­rycznie i ter­mi­nowo bez zas­trzeżeń. Szcz­erze polecam.

Opinie na Google Firma Lokalna

U Pana Zubow­icza zamówiłem adap­tację gotowego pro­jek­tu do warunk­ów lokalnych. Z współpra­cy jestem bard­zo zad­owolony. Cały pro­ces uzyska­nia poz­wole­nia prze­b­ie­gał bard­zo sprawnie i rzec­zowo- pełny pro­fesjon­al­izm. Do tego kon­takt tele­fon­iczny czy mailowy prak­ty­cznie naty­ch­mi­as­towy. Jeszcze jed­nym bard­zo dużym plusem i miłym zaskocze­niem była cena, która okaza­ła się najbardziej atrak­cyjną w trójmieś­cie, a troszeczkę podz­woniłem po różnych osobach i firmach.

Share This