Zaznacz stronę
Projekt Hali Magazynowej pomorskie

Projekt Hali Magazynowej pomorskie

Pro­jekt Hali Mag­a­zynowej pomorskie   Pro­jekt Hali do prze­mysłu drzewnego, powierzch­nia ok. 1200 m2 Hala skła­da się z 2 seg­men­tów — mag­a­zyny i pro­dukc­ja. Część soc­jal­na została wydzielona w odd­ziel­nych zabu­dowa­ni­ach. Uzyskanie poz­wole­nia na...
Share This