Zaznacz stronę

lata 1996 – 2001

Biuro Pro­jek­towe Stu­dio A ‑jed­noosobowa dzi­ałal­ność gospo­dar­cza usłu­gi architek­ton­iczne współpra­ca z Joan­ną Jaziewicz, Mirellą Chmielowiec,Arkadiuszem Szyszko, Jarosławem Bąkowskim. Idea s.c. spół­ka cywilna A.Szyszko A.Zubowicz, Archi-Tec s.c. spół­ka...