Zaznacz stronę

Projekt remontu elewacji i stolarki
dla budynku mieszkalno usługowego w Gdańsku

Inwen­taryza­c­ja Budynku jego elewacji ze stolarką :

Wspól­no­ta Mieszkan­iowa Bisku­pia 34
adres : ul. Bisku­pia 34, Gdańsk

https://www.google.pl/maps/place/Biskupia+34,+Gda%C5%84sk/@54.3472271,18.6429446,3a,37.5y,232.2h,104.06t/data=!3m4!1e1!3 m²!1sjaklsPfMDdOKruiqMukQnQ!2e0!4 m²!3m1!1s0x46fd73995669e3ef:0x1456ba679ad32d18

Projekt prowadzony przy uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków

Budynek mieszkalno usługowy budynek zabytkowy remont

 

Budynek mieszkalno usłu­gowy budynek przy ul. Biskupiej 34 to obiekt zabytkowy przez­nac­zony do remontu.

Ory­gi­nal­nie w budynku zna­j­dowała się “rozlew­nia mleka”.

Na Biskupiej Górce jest dużo ciekawych architek­ton­icznie budynków. Nieste­ty więk­szość z nich jest w stanie ruiny.

Dlat­ego jestem ciekawy czy uda się odrestau­rować pier­wszy budynek na Biskupiej Górce ?

Share This