Zaznacz stronę

Social Media Marketing odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych

utwor­zone przez | październik 16, 2015 | książ­ki | 0 komen­tarzy

Social Media Marketing odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych

Autor : Liana “Li” Evans
Tłu­macze­nie : Bar­tosz Sałbut

Wydaw­ca : Wydawnict­wo Helion

Pro­jekt okład­ki : Urszu­la Buczkowska

rok wyda­nia : 2010, 2011
wydanie : Polish
ilość stron : 309

ISBN: 978–83-246‑2988‑6

Prawo Budowlane Warunki techniczne i inne

 

 

 

 

 

Share This