Zaznacz stronę

Gale­ria książek

 

Kalkulacja Kosztorysowa w budownictwie i jej komputerowe wspomaganie

Kalkulacja Kosztorysowa w budownictwie i jej komputerowe wspomaganie

Kalku­lac­ja Kosz­to­rysowa w budown­ictwie i jej kom­put­erowe wspo­ma­ganie Autor : Tere­sa Zajączkows­ka Wydaw­ca : księ­gar­nia budowlana ZAMPEX okład­ka : autor książ­ki rok wyda­nia : 1999 wydanie : II ilość stron : 372 ISBN: 83–908323‑3–1 Pra­wo Budowlane Warun­ki tech­niczne i…

Książka Prawo Budowlane Warunki techniczne i inne

Książka Prawo Budowlane Warunki techniczne i inne

Książ­ka Pra­wo Budowlane Warun­ki tech­niczne i inne Redak­tor : Kinga Puton Wydaw­ca : Mał­gorza­ta Stańczak Wydane przez : Wolters Kluw­er SA okład­ka : — rok wyda­nia : 2015 wydanie : 23 ilość stron : 441 ISBN: 978–83-264‑8286‑1 od wydaw­cy : pub­likac­ja zaw­iera tekst…

Share This