Zaznacz stronę

Curriculum Vitae

architekt Arkadiusz Zubowicz

 

2015 –

roku 2015 to sprawy projektów dla Inwestorów Biznesowych i Indywidualnych, oraz kończę rozpoczęte w roku 2014 projekty internetowe serwisów architektoniczno-budowlanych : producentów i firm budowlanych z województwa pomorskiego.
Przy okazji rozbudowy serwisu, możesz skorzystać z krótkich recenzji książek
Udzielam się w przestrzeni internetu, udzielam się na domenach ( obecnie strona dostępna prywatnie ).

lata 2011 – 2013

Od roku 2011 rozpocząłem projekt „architekt w sieci”, czyli przeniesienie działalności twórczej i gospodarczej do internetu.

We wrześniu roku 2013 uruchomienie domeny http://dom-projekty.pl, pierwotnie na Prestashop obecnie na WordPress z nakładką Divi.

lata 2009 – 2014

Rok 209 rok to działalność spółki prawa handlowego „Biuro Projektowe Studio AV sp. z o.o.”.

lata 2007 – 2008

 

PB Gór­ski sp. z o.o.” – współ­praca przy reali­za­cji osie­dla „Mły­niec” ul.Pilotów Gdańsk-Zaspa oraz Osie­dla „Roz­staje” ul. Drzewieckiego Gdańsk-Zaspa.

 

lata 2005 – 2007

 

 

Wol­ski & Part­ners Archi­tekci sp. z o.o.” – współ­praca przy pro­jek­cie budow­la­nym budy­nek mieszkalno-usługowy w Szcze­ci­nie przy ul. Bandurskiego

 

 

lata 1999 – 2000

 

 

 

Hossa S.A.” współ­praca przy pro­jek­cie Osie­dla Matem­blewo w Gdańsku..

 

 

 

 

2014 –

Od roku 2014 pełnię funkcję Delegata na Zjazd Pomorskiej Izby Architektów RP IV kadencji 2014-2018 Izba Architektów – Delegaci Kadencja 2014-2018

rok 2007

Uprawnienia budowlane nr PO/KK/167/2007 do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń – zawodowy egzamin państwowy. 
Wpis do Izby Zawodowej Architektów nr PO-0909. . Izba Architektów – wpis nr PO-0909

rok 1996

Tytuł magistra inżyniera architekta – egzamin magisterski zakończony oceną bardzo dobrą.
Semestr dyplomowy i obrona pracy dyplomowej pod kierunkiem dr inż. Krystyny Sztafrowskiej.

Link do strony Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej

lata 1989 – 1994

lata 1985 – 1989

Liceum ogólnokształcące nr X w Gdańsku – obecnie liceum zlikwidowane 🙁

lata 1977 – 1985

Szkoła podstawowa nr 79 w Gdańsku Strona Szkoły Podstawowej nr 79

Szkoła Podstawowa nr 76 w Gdańsku Strona Szkoły Podstawowej nr 76

rok 1970

urodzony w Gdyni strona miasta Gdynia

Share This